Kategorie: Wszystkie | Linki
RSS
niedziela, 04 października 2015
Skończmy z kłótniami, zacznijmy wspólnie działać

Zachęcony ostatnim komentarzem radnego Ryszarda Klima odnośnie zgrzytów na linii Prezydent-Rada Miejska postanowiłem napisać kilka zdań od siebie.

Większość mieszkańców określa radnych mianem „bezradni”, zwłaszcza wtedy gdy widzą nierozwiązane sprawy czy też niespełnione obietnice. Nie wynika to z lekceważenia przez radnych swoich obowiązków a raczej przez brak ich realizacji przez inne służby. Mieszkańcy zgłaszając swoje problemy liczą i wierzą, że radni pomogą w ich rozwiązaniu. Gdy tak się nie dzieje, zaufanie do radnych spada.

Kilka miesięcy temu zaproponowałem, aby radni sami stworzyli plan remontu dróg i chodników na najbliższe lata. Wspólnie, ponad podziałami we własnych okręgach powinniśmy dokonać przeglądu stanu technicznego dróg i ustalić priorytety na najbliższe lata. Niestety pomysł ten nie jest realizowany. Projekt tworzą urzędnicy a radni mają go tylko „klepnąć”. Nie tak powinno być!

Współpraca na linii władza uchwałodawcza- władza wykonawcza szwankuje i to jest fakt.
Skończmy z kłótniami, które ostatnio miały miejsce na Sali Sesyjnej. Zacznijmy wspólnie działać.

Samorozwiązanie Rady Miejskiej nic nie da, bo w przypadku nowych wyborów (na które nie stać nasze miasto) i tak za pewne w większości będzie klub radnych PiS. Sytuacja będzie identyczna jak jest obecnie.

 

Robert Turlej

10:36, robertturlej
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 25 sierpnia 2015
Po czterech latach jest realizacja

Minęły już cztery lata od złożenia przeze mnie wniosku w imieniu mieszkańców osiedla Zawada w sprawie zmniejszenia ruchu pojazdów ciężarowych po ulicy Szary Szeregów. Pod wnioskiem podpisali się wszyscy radni reprezentujący to osiedle. Uciążliwość dotyczy hałasu powstającego w wyniku przejazdu ciężarówek obok bloków mieszkalnych przy ul. Szarych Szeregów. Wypełnione materiałami betonowymi pojazdy codziennie przejeżdżają od al. Odrodzenia w stronę byłej „fabryki domów”.

Rozwiązaniem jest wyłączenie ul. Szarych Szeregów z ruchu pojazdów ciężkich i skomunikowanie „fabryki domów” z al. Jana Pawła II lub. ul. E. Kwiatkowskiego. Po czterech latach oczekiwania do realizacji przystąpił Prezydent Wróblewski . Według zapowiedzi medialnych do czasu wybudowania docelowego układu drogowego na terenie Modrzewiny Południe wykonany zostanie łącznik al. Jana Pawła II ze starą częścią ul. Płk. Dąbka. Dzięki realizowanemu zadaniu zmniejszą się uciążliwości mieszkańców pobliskiej zabudowy wielorodzinnej związane z hałasem komunikacyjnym oraz ilość pojazdów ciężarowych poruszających się ul. Szarych Szeregów. Prace związane z budową łącznika potrwają do  08.09.2015r.

Z zadowoleniem przyjąłem tą informację tak, jak i mieszkańcy ul. Szarych Szeregów. Nie mniej mam nadzieję, że w przyszłości zostanie wykonany docelowy dojazd do „fabryki domów” od strony Modrzewiny Południe.

 

 

Robert Turlej

19:24, robertturlej
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 08 stycznia 2015
Głos w debacie nad budżetem

Dzisiaj (tj. 8 stycznia 2015 r.) odbyła się debata budżetowa w której niestety nie mogłem wziąć udziału. Przygotowany przeze mnie wniosek został odczytany na forum Rady

"Wysoka Rado, Panowie Prezydenci,

Na wstępie chciałbym przeprosić za swoją nieobecność, która spowodowana jest nagłym zachorowaniem.

Niemniej jednak chciałbym zgłosić uwagę do przedstawionego radnym projektu budżetu na rok 2015.

W przygotowanym przez poprzedniego Prezydenta projekcie niestety nie zostały uwzględnione wnioski, które składałem. Wiem, że budżet na rok 2015 jest trudny i miasto musi zaciskać pasa, aby móc w kolejnych latach pozyskiwać środki unijne.

Pragnę więc zwrócić uwagę na zapisy w rozdziale 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, w którym to zwiększa się środki na promocję miasta będące w dyspozycji Biura Prezydenta. Miasto musi aktywnie się promować i w żaden sposób nie neguję przedstawionego zwiększenia. Moje zdumienie budzi jednak zapisana przez poprzedniego Prezydenta pozycja o dalszej produkcji i emisji Elbląskiego Magazynu Samorządowego, a także produkcji i dystrybucji Elbląskiego Serwisu Miejskiego.

W poprzedniej kadencji większość radnych sprzeciwiała się wydawaniu pieniędzy miejskich na gazetkę, co niestety nie zostało wysłuchane. W ubiegłym roku wydano na ten cel 175 tys. złotych.

Panie Prezydencie, zwracam się z prośbą o przeznaczenie tych środków na inne, bardziej potrzebne naszemu miastu cele."

 

Robert Turlej20:00, robertturlej
Link Dodaj komentarz »
środa, 31 grudnia 2014
Elbląski Sylwester - Fakty i mity

Dzisiejsza Elbląska Noc Sylwestrowa od kilku tygodni wzbudza zainteresowanie nie tylko mediów ale głównie samych mieszkańców ze względu na bardzo skromny program artystyczny. Niestety w komunikatach prasowych wielokrotnie winę za taki stan zrzuca się na radnych, którzy podczas wrześniowej Sesji zdecydowali o zmniejszeniu środków (150 tys. zł)na promocję miasta. Warto przypomnieć, że z pieniędzy tych wykonano brakujący chodnik przy ul. Browarnej.

Nie jest prawdą, że przez to przesunięcie środków miejska impreza została w taki sposób okrojona. Miejski Sylwester to impreza dwudniowa odbywająca się na przełomie dwóch lat kalendarzowych a co istotniejsze dwóch budżetów miejskich (na rok 2014 i rok 2015). W związku z powyższym można było część środków np. na pokrycie występów artystycznych zapisać w budżecie na rok 2015.

Dodam, że nie informowano radnych o planowanych cięciach finansowych tej imprezy a co najistotniejsze nie przedstawiono tego problemu podczas posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki poprzedniej kadencji Rady Miejskiej. Obecne zrzucanie winy na radnych w moim odczuciu jest nie na miejscu.

Na koniec przytoczę informację, która opublikowana została w listopadzie przez jeden z elbląskich portali a uzyskana została od miejskiego urzędnika „miasto, zajęte wyborami samorządowymi, zbyt późno zainteresowało się tematem.”

Robert Turlej

10:48, robertturlej
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 36
Logotyp Czas na zmiany - Czas na Elbląg